Umsagnir III

Í mati á náminu Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun hafa fyrrum nemendur meðal annars verið spurðir: „Hvað hefur þú helst lært í náminu?“ Svör þeirra hafa meðal annars verið:

 • Agaðri vinnubrögð.
 • Fengið aukið sjálfsöryggi og sjálfstraust.
 • Að vera sterkari í samskiptum og kunnáttu í stefnumótun. Hefur gert mig færari um að skynja og skilja sjálfan mig og aðra.
 • Að skilja sjónarmið annarra, setja mig í spor annarra, og aukið færni mína í mannlegum samskiptum.
 • Námið hefur aukið skilning minn á gildi formlegs skipulags og skerpt sýn mína á notkun gagnlegra skipulagsforrita.
 • Sjálfstraust.
 • Hefur undirstrikað það sem ég kann og bætt við þekkingu mína.
 • Öguð vinnubrögð.
 • Ég lærði mikið um tilfinningar og áhrif þeirra, þessi kunnátta á eftir að nýtast mér vel.
 • Ég hef lært mjög mikið um stefnumótun og verkskipulag, einkum hversu mikilvægt gott skipulag er fyrir verkefni.
 • Æfingar tengdu mann við námsefnið.
 • Ég lærði margt um samskipti og skipulag.
 • Skilning á sjálfum mér og um stefnuleysi mitt og annarra.
 • Það sem skiptir mig mestu er aukinn samskiptafærni og aukið sjálfstraust.
 • Aðferðir í verklagi og samskiptafærni sem mun nýtast mér í starfi og einkalífi.
 • Aukna víðsýni.
 • Heilmikið, á erfitt með að nefna eitthvað ákveðið.
 • Jú, kannski nýja sýn á hvernig nota má hluttekningu.
 • Ég tel að allir þættir námsins muni nýtast mér.
 • Samskiptafærnin stendur upp úr, annars er þetta allt mjög gott.
 • Stefnumótun og skipulagsfærni er hagnýt fyrir dagleg störf mín.
 • Gerð verkáætlana.
 • Nytsamlegar aðferðir.
 • Nýjar aðferðir við að miðla námsefni.
 • Frábærlega framsett námsefni af hendi leiðbeinenda.
 • Framúrskarandi námsbækur til stuðnings.
 • Hver einasta mínúta er nýtt til hins ýtrasta.
 • Hver tími færði nýja þekkingu og ný ævintýri.